Het belang van de radiateur in de auto

Wanneer de motor van een auto niet gekoeld zou worden, dan zouden er grote problemen ontstaan. De motor zou veel meer verbruiken en de onderdelen zouden langzaam allemaal smelten. Om dit te voorkomen is er een radiateur in de auto ingebouwd die tijdens het rijden de motor koelt.

Radiateur

De motor van een auto is zo gebouwd dat deze bij een bepaalde temperatuur optimaal zal werken. Dat heeft te maken met het krimpen en uitzetten van de materialen bij warmtewisselingen en hoewel het slechts om kleine verschillen gaat, is het verschil binnen de motor enorm. Het is namelijk een machine die zeer fijngevoelig is en die perfect moet worden afgestemd. De radiateur zorgt voor een optimale temperatuur door de motor te koelen wanneer deze te warm wordt. Vervang de radiateur van de auto daarom op tijd om te voorkomen dat de motor oververhit raakt. Dat kan in de meeste gevallen namelijk funest zijn voor de motor; u zal deze dan moeten vervangen.

Hoe werkt de radiateur?

De radiateur van de auto werkt samen met de koelvloeistof. Deze vloeistof stroomt via buizen rond de motor, waardoor deze gekoeld kan worden. In dit proces wordt de vloeistof zelf warm, maar aan het einde van het traject stroomt deze vloeistof de buizen van de radiateur in. Omdat deze voorin onder de motorkap zit, vangt deze de meeste rijwind en dat is wat de koelvloeistof afkoelt. Is deze weer op de goede temperatuur gekomen, dan stroomt de vloeistof het blok weer rond om de motor te koelen. De werking van de radiateur is dus van groot belang. Zonder de radiateur wordt de vloeistof niet gekoeld, waardoor een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Vervang de radiateur van de auto dus direct zodra u merkt dat de temperatuur van de koelvloeistof te hoog wordt om te voorkomen dat u de motor van de auto stuk laat lopen.

Wat als de radiateur niet genoeg koeling kan leveren?

De radiateur kan niet altijd genoeg koeling leveren. Wanneer de auto stilstaat (in de file bijvoorbeeld), dan is er geen rijwind en dat is precies waar de radiateur afhankelijk van is. Op dat moment springt de ventilator in. Deze koelt het blok extra door wind over de motor te blazen. Dit is alleen maar om de functie van de radiateur aan te vullen. Zonder radiateur rijden in de hoop dat de ventilator genoeg zal koelen is dus onmogelijk.

Het nut van de radiateur

De radiateur is een onderdeel van de auto dat de motor koelt op de momenten dat dit wenselijk is. Wanneer de motor koud is, doet de radiateur niets omdat het koelwater stilstaat. Het koelen is van levensbelang voor de auto, oververhitting van de motor is gevaarlijk voor de motor en andere onderdelen die zich onder de motorkap bevinden. Zodra de temperatuur van het koelwater hoger komt te staan dan 100 graden Celsius is er meestal sprake van een probleem met de radiateur of een te lage stand van de koelvloeistof.

oververhit

Over de auteur